Tarikh   : 24 Oktober 2020

Masa     : 10.30 Pagi - 12.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam 

Peserta : 1 orang

Tujuan

  • Membantu golongan warga emas dan golongan dewasa mengemaskini dan mendaftar Banci 2020 di dalam laman sesawang e-Census .Ia juga adalah untuk mendapatkan stok dan profil penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci pada suatu masa sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosio-ekonomi penduduk.Selain itu dapat mempromosikan kegunaan Pusat Internet kepada mereka.

 

Aktiviti

Petugas membantu dan mengajar pengguna cara untuk mendaftarkan diri di dalam e-Census.

   de2a3945-ca23-45d7-88e5-c0f98967f51f.jpg

Gambar disini

______________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh   : 23 Oktober 2020

Masa     : 10.00 Pagi - 12.00 Tengahari

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam 

Peserta : 1 orang

Tujuan

  • Membantu pelajar cara untuk menjawab soalan SPA Online

 

Aktiviti

Pelajar diberikan tunjuk ajar bagaimana menjawab soalan SPA online untuk mendapat tempat di sektor kerajaan.

   53c4c85c-7c20-4701-8b47-9adcf8f5b5eb.jpg

Gambar disini

______________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh   : 08 Oktober 2020

Masa     : 2.30 Petang - 4.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam 

Peserta : 1 orang

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan meningkatkan lagi asas pengetahuan pelajar mengenai microsoft excel serta icon-icon yang terdapat pada Microsoft excel.

Aktiviti

  • Pelajar diajar secara berperingkat dan satu persatu supaya lebih mudah difahami bagaimana cara-cara untuk menggunakan setiap icon-icon dan simbol-simbol yang terdapat di mikrosoft excel.Selain itu juga mereka juga diuji dengan cara yang sama bagaimana untuk membuat jadual seperti yang diajar tadi.
  •  9151ddf6-800d-4cbf-994f-bbfbb06c5893.jpg
  • Gambar disini
  • ______________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh   : 16 Oktober 2020

Masa     : 9.30 Pagi - 12.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam 

Peserta : 2 orang

Tujuan

  • Ia adalah untuk mendapatkan stok dan profil penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci pada suatu masa sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosio-ekonomi penduduk. selain itu dapat mempromosikan kegunaan Pusat Internet kepada mereka.

 

Aktiviti

Membantu golongan warga emas dan golongan dewasa mengemaskini dan mendaftar Banci 2020 di dalam laman sesawang e-Census.

106e5b77-e7c9-45e8-bb13-add877cd9038.jpg

Gambar disini

______________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh   : 07 Oktober 2020

Masa     : 9.30 Pagi - 11.30 Pagi

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam 

Peserta : 1 orang

 

Tujuan

Kelas microsoft word ini bertujuan untuk mengajar pelajar sekolah rendah untuk membuat surat rasmi jika guru di sekolah meminta surat ketidak hadiran pelajar ke sekolah.

Aktiviti

  • Petugas memberikan tajuk serta contoh surat tidak rasmi untuk pelajar praktis membuat surat ketidakhadiran ke sekolah atas sebab kesihatan.Dengan cara ini, pelajar akan dapat pengetahuan dalam penghasilan surat tidak rasmi tersebut serta kegunaannya.

     d30076a5-382a-42f2-9dbd-0b13231caaef.jpg

Gambar disini
______________________________________________________________________________________________________________________